browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Erfarenhet

Jag har både utbildning och erfarenhet som lärare. För vissa är det viktigt – för andra inte alls. Det är här är min lärarhistoria:

Utbildning:

Grundskolelärare (4-9) i Historia, Religion, Geografi, Samhällskunskap

Gymnasielärare i Historia och Religion

Erfarenhet:

  • Elevassistent åt elever med särskilda behov – Ämnen: Samtliga, utefter behov.
  • Grundskollärare – ÄmnenSO
  • Gymnasielärare på IV-programmet dvs där de elever som inte klarat av grundskolan går. Ämnen: Sv, Ma, Re, SH
  • Läxhjälp för invandrarungdomar på flyktingboendet Sesam – Ämnen: Sv, Ma
  • Privatlärare- Ämnen: Främst matte, samhällskunskap och historia. Men även mycket coachning inom uppsatsskrivning.

Varför inte jobba i en skola?

Jag älskar att undervisa och ser elevens framgång som belöning i arbetet men när klasserna är stora och behoven ännu större är det väldigt svårt som klasslärare att hinna med att ge alla elever den hjälp de är i behov av.

När jag 2010 fick möjlighet att undervisa privat upplevde jag tydlig skillnad i både kvalité och framgång. En del elever kan behöva 100% uppmärksamhet i en hel timme medan andra kunde komma i grupp och läsa läxor eller träna inför prov med mig. Det kan vara svårt eller rent ut sagt omöjligt i skolans värld när man har 25 andra elever att ta hänsyn till. I och med detta insåg jag att det var möjligt att få det bästa av två världar. Med privat undervisning får eleven det stöd som behövs samtidigt som jag som lärare får ta del av framgångarna.