browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

För eller emot läxhjälp?

Vägen fram till RUT för läxhjälp

På sommaren 2012 lade alliansregeringen fram ett förslag att den nuvarande skattereduktionen för hushållsarbeten även skulle kompletteras med läxhjälp. Tidigare hade det varit möjligt att köpa barnpassning av företag med RUT-avdrag. Företagen kunde då hjälpa barnen med läxorna samtidigt vilket snabbt resulterade i att företag lanserade läxhjälp till RUT-priser.

Frågor kom snart upp kring vilken ålder som barnen behövde vara för att det kunde klassas som barnpassning och därmed erbjudas läxhjälp med RUT. Skatteverket satte gränsen till 15år och det alltså denna gräns som regeringen ville ta bort och lade fram förslaget om detta.

Det ska tilläggas att läxhjälp funnits tidigare till gymnasieungdomar men inte lika utbrett som till barn under 15 år. Detta pga. av priset. Jag har själv bedrivit läxhjälp i Gävle sedan två år och ser beslutet att utöka RUT-avdraget till alla skolungdomar som positivt för de flesta.

Skolverket och Lärarfacken kritiska

Oppositionen med de rödgröna partierna, lärarfacken, Skolverket och Skatteverket var kritiska mot att införa RUT-avdraget för läxhjälp för gymnasieelever. Tidigare har det varit möjligt att få RUT-avdrag för läxhjälp för barn under 16 år eftersom detta då kunde tolkas som barnpassning. Men med regeringens förslag skulle även äldre ungdomar innefattas av RUT-avdraget.

Skolverkets kritik går ut på att RUT-avdraget bara skulle gynna välbeställda familjer och att pengarna istället skulle göra mer nytta i skolan. Även Lärarnas Riksförbund har dessa argument till varför införandet inte skulle ske.

Studiefrämjandet kritiskt

Studiefrämjandet var en av de organisationerna som vände sig mot regerings förslag. De erbjuder tillsammans med andra organisationer gratis läxhjälp på tio olika orter i landet och på andra ställen mot en mindre avgift. Detta gör de för att minska de utvecklingsklyftor som sakta men säkert växer i landet.

Deras kritik vänder sig främst mot att denna klyfta kommer att öka med RUT-avdrag för läxhjälp. De som har råd kommer att köpa sig ännu mer kunskap och hjälp medan de som inte har råd allt mer kommer efter på utbildningstegen.  Studiefrämjandet ville istället att de miljoner som satsats på RUT-avdraget skulle placeras till förmån för gratis studiehjälp dvs i den regi som organisationen erbjuder.

Regeringspartierna och SD positiva

Att det skulle vara en stor kostnad håller inte Hans Lindberg, statssekreterare hos finansministern Anders Borg, med om. Han menar istället att kostnaden är mycket liten och att detta skulle skapa fler arbetstillfällen vilket i slutändan skulle resultera i att RUT-avdraget nästan blir självfinansierat.

Alliansen menar även att det viktigaste var att öka utbildningsnivån i skolan på flera olika plan.

–          Vi ska ha många dörrar öppna, sa utbildningsutskottets ordförande Tobias Tobé (M)

Alla regeringspartier samt SD var klart positiva till införandet och ser inte bara det som en möjlighet för gymnasieelever att få extra stöd utan även som en regelförändring som minskar gränsdragningsproblemen.  Eftersom det tidigare har varit möjligt att få RUT vid barnpassning (där läxhjälp kan förekomma) har det varit otydligt varför en 15-åring behöver barnpassning och inte en 16-åring.

Svenskarna tycker båda Ja och nej.

Någon stor undersökning har inte genomförts som kan statistiskt säkerställa vad svenska folket tycker om att läxhjälp ska bli tillgängligt även för gymnasieelever. Men en undersökning som SvD gjorde med 1000 tillfrågade personer visade att folket står delad i frågan.

På frågan om de kunde tänka sig anlita läxhjälp svarade 48% nej, 47% ja och 5% vet inte. Det ska då också tilläggas att frågan var ställd angående om de kunde tänka sig anlita läxhjälp vilket praktiskt inte är samma sak som att de är för eller emot det.

Beslut

De rödgröna partierna fortsatte att försöka förhala beslutet och på det sättet möjliggöra en öppning som skulle få regeringen att backa i frågan. Av den anledningen begärde de att skatteutskottet skulle ta in nya och fler synpunkter från lärarfack och myndigheter.

Men i en intervju til SvD sa Henrik von Sydow att tidtabellen låg fast dvs justeringar skulle ske 22 november och att frågan till slut skulle beslutas i kammaren 5:e december.  Om allt går som planerat för alliansen ska RUT-avdraget börja gälla vid nyår. Detta nu oavsett vilken ålder eleven är.

Då kommer troligtvis flera privata lärare att satsa på undervisning och läxhjälp i Gävle blir mer tillgängligt genom både små och stora företag.

Oavsett om man är för eller emot RUT-avdrag för läxhjälp är sanningen att fler idag har råd att anlita privatlärare vilket uppenbarligen behövs i Gävle då det fortfarande är många som inte klarar av grundskolan på grund av att de inte får tillräckligt med hjälp.