browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kontoren krymper i storstäderna

Posted by on september 21, 2014

Enligt en undersökning av Sveriges Radio så blir företagens kontor mindre och mindre. De kontorslokaler som tidigare rymde ett företag byggs om för att ge plats åt flera. Det kan låta som att man sitter mer tätt och till viss det är det sant. Men enligt reportrarna handlar denna utveckling främst om två saker – brist på kontor i storstäderna så som Malmö, Stockholm och Göteborg samtidigt som många kontor blir allt mer mobila. Utöver det så behöver man betydligt mindre lagringsmöjligheter.

Att hitta kontor Stockholm är en bedrift. Många företag vill vara i Sveriges hjärta där pulsen i både affärslivet och privatlivet är högt. Men det gör att efterfråga inte går hand i hand med utbud. Ett sätt för många blir då att dela kontor i Stockholm med något annat företag eller med avdelningar inom samma företag.

Men den största orsaken till detta är snarast att kontoren har blivit så mobila med bärbara datorer och telefoner som gör att man är uppkopplad var som helst. Dessutom går det att jobba genom molnbaserade tjänster vilket gör att någon lagring av dokument inte längre behövs. Var man är och jobbar spelar inte så stor roll och många gånger räcker det med att två personer delar på en och samma kontorsplats. Man är ändå inte där mer än några timmar i veckan.

Enligt Sveriges Radio är detta fenomen starkast i de svenska storstäderna, dvs Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är en tydlig trend som även sprider sig över hela Europas storstäder.

En annan tydlig trend är att man går mot kontorlokaler som är skapade för att möta flera småföretagares behov, så kallade kontorslandskap. I dessa fall kan man ha ett mycket litet kontor som företagare men dela kök, matsal, vilorum m.m med andra. Detta eftersom man inte har behov av dessa rum konstant i alla fall.

Comments are closed.