browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Lovskola

Lovskola är ett perfekt alternativ för de elever som behöver en extra push framåt vare sig det gäller att komma ikapp eller nå högre resultat. Under de kortare loven som påsklov, höst- och jullov erbjuder jag lovskola de flesta dagar. Läxhjälpen.com erbjuder även läxhjälp i Gävle under sommarlovet under enstaka veckor direkt i anslutning till skolavslutning eller skolstart. Vi träffas några timmar per dag och tränar på det som eleven vill bli bättre på inför skolstarten.

Det brukar vara en avslappnad upplevelse utan skolans krav på tider, läxor och inlämningsuppgifter och kanske är det just därför som resultatet oftast blir så lyckat.