browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tro på dig själv och se möjligheterna

Ditt självförtroende är helt avgörande för dina studieresultat. Du som elev får aldrig tänka att någonting är omöjligt bara med tanke på hur din kunskap eller dina betyg ser ut idag. Om du tror att det inte är möjligt för dig att komma in på en utbildning bara på grund av det du kan eller inte kan idag kommer det aldrig lyckas.

Ett negativt tankesätt får dig att bli omotiverad för att det känns hopplöst att kämpa för att uppnå ett mål du inte tror du kan klara av. Dessutom får det dig att ge upp alldeles för tidigt. Du måste förstå att din kunskap är dagsfärsk som du har möjlighet att förbättra väldigt mycket imorgon, om du vill. Det är alltså aldrig den du är just nu som bestämmer hur duktig du kommer bli i framtiden. Så länge du är beredd att kämpa och tänka annorlunda kan du nå precis vart du vill! För att det ska vara möjligt för dig att komma ut ur den negativa spiralen och slänga tankesättet att ”du inte kan” så måste du tänka efter och hitta vad som kunde ha påbörjat det. Ibland kan man behöva en extra injektion för att komma över tröskeln, till exempel läxhjälp som hjälp till skolarbetet, eller prata med en kompis eller liknande.

Exempel på vad som kan startat den negativa spiralen:

  • Tappat fokus – Andra saker har distraherat dig och gjort det svårt för dig att plugga vilket har fått dig att hamna efter. Det kan ha orsakats av en sjukdom, mycket fokus på träning så som ridning eller fotboll, ett nytt TV-spel eller en kombination av många saker.
  • Inget mål – Du har inte haft något att sträva efter och det har känts meningslöst att plugga. Att känna såhär kan bero på lärare som är dåliga på att inspirera eller att du inte valt ett mål.
  • Personer i din omgivning – Vad din omgivning gör och kan påverkar dig. Det skulle kunna vara en kompis som haft det svårt som du försökt hjälpa men varit tvungen att offra pluggandet på vägen eller en förälder som påstår att du inte har förmågan att lyckas i skolan.

Slutligen är det viktigt att du kommer ihåg att det är stor skillnad på att veta eller tro att man inte kommer att klara en uppgift än att bara vara osäker. Att bara vara osäker innebär att du är villig att försöka och testa dina kunskaper för att lösa uppgiften. Så lägg alla negativa tankar åt sidan och inse att du kan nå vilket mål som helst – bara du är beredd att kämpa för det!