browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Varför företagsflytt?

Posted by on juni 2, 2014

Att ett företag behöver flytta kan bero på många olika orsaker. En flytt kan lika gärna vara frivillig och positiv som påtvingad och negativ. Några av orsakerna till företagsflytt är:

Prismässig fördel

Att ha ett företag mitt i en stadskärna har sina fördelar. Men en av nackdelarna är att hyran är betydligt mycket högre än om man flyttar ut från stadskärnan och förlägger kontoret i någon yttre stadsdel. Självklart beror det mycket på vad företaget arbetar med men just kontorsarbete är sällan starkt knuten till just att vara i en stadskärna.

För att andra gör det

Som företag gäller det att finnas och synas där kunderna finns. Ett köpcentrum som byggs upp kan vara en orsak till att kunderna byter affärer att gå till för att köpa sina favoritprodukter. En enkel byggnation i närheten kan förändra lysande affärer till betydligt sämre. De som köper saker går ofta och tittar i affärer som ligger i närheten så för företag gäller det att följa trenderna. Flyttar de stora dragplåstren kanske de mindre är tvungen att flytta med. Detta oavsett om man vill det eller inte.

För att staden flyttar på sig

En mycket ovanlig orsak till att företag måste förflytta sina lokaler är att den stad som företaget ligger i flyttas. Det sker i Kiruna då stadskärnan måste förflyttas för att gruvdriften ska kunna fortsätta i stor skala. Det svåra för kommunen i detta fall har blivit att värdera de olika företagens lägen och försöka erbjuda något i samma nivå i nästa city.

För att företaget växer

Den positivaste orsaken av dem alla. När företag växer behövs nya lokaler vilket i sig skapar nya möjligheter. En företagsflytt kan därmed bli ett startskott. Ett första steg i den nya utvecklingen av företaget. Ett steg som både anställda och ägarna ser framemot eftersom det kan möjliggöra helt nya vägar för företaget att gå.

Comments are closed.